gylawlylyk at

Güýçli islegi barlyk, bir zady edesi gelýänlik, höwesjeňlik, göwünjeňlik.

  • Şol wagt Wepa hoş gylawlylyk bilen ýerinden galdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gylawlylyk - gylawlylygy.