gylawlanmak işlik

Eden işiň bir gezek şowuna düşmegine buýsanmak, öňki eden işiň rowaç tapandygy üçin, ýene täzesine ymtylmak.

  • Täzeden bäri sen gylawlanypsyň.