gykylyk

[gy:kylyk]

Gaty-gaty çykýan ses, çasly ses, galmagal, zenzele, gykuw.

  • Bular şol gykylyklary bilen alkymlap geldiler. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Tanapyň sypanyna gözi ilenden, gykylyk edip başlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Olar öňki gykylyklaryny goýdular. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gykylyk - gykylygy.

gykylyk (galmagal) gopmak

Galmagal turmak, zenzele çykmak.

  • Töwerekden gykylyk gopdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)