gykylyk gy‧ky‧lyk at

[gy:kylyk]

Gaty-gaty çykýan ses, çasly ses, galmagal, zenzele, gykuw.

 • Bular şol gykylyklary bilen alkymlap geldiler. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Tanapyň sypanyna gözi ilenden, gykylyk edip başlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Olar öňki gykylyklaryny goýdular. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gykylyk - gykylygy.

gykylyk (galmagal) gopmak

Galmagal turmak, zenzele çykmak.

 • Töwerekden gykylyk gopdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • gykylyga
 • gykylygam
 • gykylygy
 • gykylygymy
 • gykylygyn
 • gykylygyna
 • gykylygyndan
 • gykylygyny
 • gykylygynyň
 • gykylygyň
 • gykylygyňa
 • gykylygyňyz
 • gykylykda
 • gykylykdan
 • gykylyklar
 • gykylyklary
 • gykylyklarydyr
 • gykylyklaryna
 • gykylyklarynda
 • gykylyklaryny
 • gykylyklarynyň
 • gykylykly
 • gykylyksyz