gykuwlamak işlik

[gy:kuwlamak]

Gykuw urmak, «gyw! » diýip alazenzele turuzmak.

  • Duşmany gykuwlap sürüň, ýigitler! (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Gykuwlap möjegiň aldylar daşyn, Aňk bolup oturdy, syrtardyp dişin. (N. Pomma, Saýlanan eserler)