gykýaka

[gy:kýaka]

Köýnekde gapdalrakdan açylýan ýakanyň bir görnüşi.

  • Begenjiň gykýaka köýneginiň ilikleri ýazdyrylyp, ýakasy ýatyrylandygy üçin, ýasy gursagy, doly boýny, bugdaýreňk ýüzi güne ýanypdyr-da, gyzgylt goňras bolup görünýär. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)