gyjyrdatmak işlik

  1. Gyjyrt-gyjyrt edip çeýnemek.

    • Pişik syçany gyjyrdadyp çeýnedi.

  2. Gaharyny getirmek, gaharlandyrmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gyjyrdatmak - gyjyrdadýar, gyjyrdadar, gyjyrdadypdyr.