gyjynmak işlik

  1. Bir zada hyjuw etmek, ahmyr çekmek.

    • Geçen zada gyjynmak.

  2. Gahar-gazaba münmek, gaharlanmak.

    • Ol aşaky küti dodagyny dişläp gyjyndy, gazabyna çydaman sandyrady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)