gygyryşmak işlik

[gy:gyryşmak]

Bileleşip gygyrmak, köp bolup seslenmek.

  • Çarwa, çopan-çoluga Gahat bolup örüler, Tokaýda hem düzlerde gygyrşardy börüler. (Ş. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Suwçular hem çoluk, ony görende, begenşip, gygyrşyp ýerinden galdy. (N. Pomma, Goşgular)