gyşlamak işlik

Gyşyna bir ýerde ýaşamak, gyşyňy bir ýerde geçirmek.

  • Polýusyň üstünde gyşlan mertlere, hormatly kän salam Ata Salyhdan. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)