gyşartmak işlik

[gy:şartmak]

Egreltmek, kesertmek.

  • Agzyny gyşardyp, düşnüksiz samrady, kimedir sögdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Onuň şofýory kerpiç düşürilýen ýere ýetip-ýetmen, maşynyň kuzowyny aşaklygyna gyşartdy-da, kerpiçleri agdaryp goýberdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gyşartmak - gyşardýar, gyşardar, gyşardypdyr.

gaňňaňy gyşartmak

seret gaňňa

  • Ýoldaş, sen gaňňaňy gyşartma!