gyýynmak işlik

Özüň üçin zat kesmek, dilip, kesip almak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem gyýynmak - gyýnar, gyýnypdyr.