gyýylmak işlik

Ýiti zat bilen kesilmek, dilinmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem gyýylmak - gyýlar, gyýlypdyr.

göwün gyýylmak

seret göwün

  • Indi gyýylmaly däldir göwünler. (R. Seýidow, Bagtlylar)