gyýyşmak işlik

Gyýmaga, kesmäge kömek etmek, kömekleşmek.

  • Demir gyýyşmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem gyýyşmak - gyýşar, gyýşypdyr.


Duş gelýän formalary
  • gyýyşmak