gyýkmak işlik

  1. Ýukarak kesilip, gyýlyp alnan gawun bölegi, dilim.

    • Gawundan bir gyýkmak kesmek.

  2. Ýukajyk bölek.

    • Gyýalygyna syrap ýagýan garyň ak gyýkmaklary daş-töwerekden görünýärdi. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • gyýkmak
  • gyýkmaklary