gyýdyrmak işlik

  1. Çüýşe döwügi, agaç gyýçagy ýa-da başga bir zada bedeniň bir ýerini dildirmek, kesdirmek, böldürmek.

    • Çüýşe döwügine elimi gyýdyrdym.

  2. Ölçedip biçdirmek.

    • Matany gyýdyrmak.