guw

Zoologiýa Uzyn egri boýunly, ýumuşak ýelekli ullakan suw guşy.

  • Men ol ýerde oňat ak guw tutaryn. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)

  • Deňizdäki mawy suwlary gördük, Köllerdäki ördek, guwlary gördük. («Pioner» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem guw - guwum, guwuň.