gutly sypat

Bagtly.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem gutly - gutluda, gutlular, gutlusy.

gutly bolsun

Baýramçylygy, täze geýlen egin- eşigi, alnan taze zatlary gutlap, mübärekläp aňlatma.

  • Wüşi jan, alan gelniň gutly bolsun, aýagy düşümli bolsun, bu öran oňat iş. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)