gutluk

Täze geýim, aýakgap geýen çaga sylag hökmünde berilýän paý, zat.

  • Täze köýnek oglana gutluk berdiler.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gutluk - gutlugy.