gutlag

Işdäki üstünligi, şatlykly habary gutlap aýdylýan sözler, ýüzlenip mübareklemeklik.

  • Rus doganma gutlag aýdýan ýene-de. (R. Seýidow, Bagtlylar)

  • Gutlag haty.

  • Gutlag sözlerini aýdyp gutarmak.