gutarmak işlik

 1. Zat galmazlyk, tükenmek, baýamak.

  • Meniň gözel döwranym gutardy. («Tokmak» žurnaly)

 2. Bes etmek, tamamlamak, tükellemek.

  • Gürrüňi gutarmak.

 3. Aladadan, işden we ş. m. halas etmek, dyndarmak.

  • Muny gapy-gapy elenip ýörmekden gutaralyň. («Görogly» eposy)

 4. Göçme manyda Aradan çykmak, ýogalmak, ölmek.

 5. Kömekçi işlik funksiýasynda ysnyşyp gelýan işligi bilen birlikde, gymyldynyň bolup gutaranyny görkezýär.

  • Suwaryp gutarmak, aýdyp gutarmak.