gusuk

Iýeniň ýüregine batman, gaýtarylýan zat.

  • Gusuga batmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gusuk - gusugy.