gusmak işlik

Iýeniň agzyňdan gelmek, iýeniňi gaýtarmak, gaýtarmak.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem gusmak - gusdum, gusduň, gusupdyr.