gurplulyk gurp‧lu‧lyk

  1. Güýçlülik, kuwwatlylyk, daýawlyk.

  2. Durmuş derejesi gaty gowulyk, barlylyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gurplulyk - gurplulygy.


Duş gelýän formalary
  • gurplulygy
  • gurplulygyna
  • gurplulygynda
  • gurplulygyny
  • gurplulygynyň