gurplanmak işlik

  1. Ysgyna gelmek, sagadyna çykmak, daýawlanmak.

    • Ata aga doktora öwerlikli daldi.

  2. Durmuş ýagdaýyň ýagşylaşmak, oňatlaşmak, gowulaşmak.

    • Bu ýyl ekin ganymat bolar, indiki ýyl gurplanarys tamasy bilen ýylyň-ýylyna garaşýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Indi kolhozçylarymyz gurplandy, indi olar medeniýetleşerler. (A. Gowşudow, Köpetdagyn eteginde)

  3. Güýçlenmek, kuwwatlanmak, ruhlanmak.