gurban

[gurba:n]

  1. Musulman dininde: hudaý ýoluna mal pida edilýän dessur.

  2. Göçme manyda Bir zada berlip ýa-da bir zadyň ugrunda öz janyňy goýup edilýän pida.

gurban bolmak

Bir zadyň ugrunda jan bermek, ölmek.

gurban etmek

Jandan we ş. m. geçmek, öldürmek.