guratmak işlik

[gu:ratmak]

 1. Öl, çyg ýerini gury etmek, gury hala öwürmek, sarykdyrmak.

  • Pejiň başynda ýylnyp, dolaklaryňyzy guradyp bilersiňiz. (H. Ysmaýylow, Powestler)

  • Öl bolan köýnegi guratmak. Çig çeken ýüňi guratmak.

 2. Guramagyna sebäp bolmak.

  • Yzly-yzyna birnäçe gün epgek össe, heniz eýikmedik gowaçany guratjakdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Agaçlary idetmän guratmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem guratmak - guradýar, guradar, guradypdyr.

gulak etini guratmak

seret gulak

 • Bular gurluşyk diýip, gulak etimi guratdylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)