gurşunlanmak işlik

Gurşun bilen berkidilmek, gurşun guýlup, degişi beklenilmek.

  • Bedreleriň deşikleri gurşunlandy.