gurşunlamak işlik

Gurşun bilen tutdurmak, gurşun guýmak.