gurşalmak işlik

Daş-töweregi gabalmak, daşy alynmak.

  • Nil özüniň akymynda daglar bilen gurşalar dar jülgäni emele getirýär. (Gadymy dünýä taryhy)