gumsalt

seret gumak

  • Gumsalt ýeriň ýüzünde at toýnagynyň yzy sürüli goýnuň yzy ýalydy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýarym sagat ýöränlerinden soň, gumsat meýdana çykdylar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)