gumbaýrak

Toýun ýaly özli bolman, pytrap ýatan çägesöw toprak, gum.

  • Siz aýak astyna ýelmeşen gumbaýrak palçykdan enaýymy? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Böwediň gumbaýrak bolsa dogry. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gumbaýrak - gumbaýragy.


Duş gelýän formalary
  • gumbaýraklar
  • gumbaýraklarda
  • gumbaýraklary