gulplamak işlik

Gulp ildirip ýapmak, gulp bilen baglamak, gulp bilen berkitmek.

  • Ol özüniň otagyna girip, içinden gulplap aglady. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Haýwanlaryň baryny bir saraýa gabaň-da agzyny daşyndan gulplaň! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)