gulplamak işlik

Gulp ildirip ýapmak, gulp bilen baglamak, gulp bilen berkitmek.

 • Ol özüniň otagyna girip, içinden gulplap aglady. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Haýwanlaryň baryny bir saraýa gabaň-da agzyny daşyndan gulplaň! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • gulplady
 • gulplady-da
 • gulpladylar
 • gulpladym
 • gulpladym-da
 • gulpladyňyzmy
 • gulplamadyk
 • gulplamagy
 • gulplamak
 • gulplan
 • gulplanok
 • gulplap
 • gulplapdyr
 • gulplapdyrlar
 • gulplar
 • gulplary
 • gulplaýan
 • gulplaýar
 • gulplaýardy
 • gulplaýaryn
 • gulplaýarys
 • gulplaň