gulaç1

Gap etmek üçin irimçik dokalýan önüm.

  • Ol uzak gije gulaç dokardy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Garry ene ýüň egirýär, gulaç dokaýar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gulaç - gulajy.

gulaç2

Iki goluny giň gerdenindäki uzynlyk.

  • Onuň basjak ýerleri hem bir gulaç galýarmyş -- diýen myş hem bar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Gulaç-gulaç saçymy daratmady wagtynda. (Lale)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gulaç - gulajy.