gubur

[gubu:r]

Jaýlanylan adamyň mazary.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem gubur - gubrum, gubruň, gubry.


Duş gelýän formalary
 • gubrumdan
 • gubrunyň
 • guburda
 • guburdan
 • guburlar
 • guburlara
 • guburlardaky
 • guburlardan
 • guburlary
 • guburlaryna
 • guburlarynda
 • guburlaryndan
 • guburlarynyň
 • guburlaryň
 • guburly