gubarlamak işlik

[guba:rlamak]

  1. Dumanlamak, ümürlenmek.

    • Gubarlanyp alys ýerden görüner, Çandybilden biziň begler ýetişdi. («Görogly» eposy)

  2. Gözüň öňi ümezlenmek.


Duş gelýän formalary
  • gubarlandy
  • gubarlap
  • gubarlapdyr