gubar

[guba:r]

 1. Çaň-tozan, ümür, duman.

  • Eneler bulut dek sessiz aglady, Asman gaşyn çytyp, gubar baglady. (A. Haýydow, Gök asman)

 2. Gözüň öňünde emele gelýän ümez.

  • Zordan görýän sizi häzir, Gubar inýär gözlerime. (Çary Aşyr, Poemalar)


Duş gelýän formalary
 • gubara
 • gubardy
 • gubarly
 • gubarsyz
 • gubary
 • gubarymyň