guşanmak işlik

Biline guşak danmak, biline guşak baglamak.

  • Ol tomsuna agar çäkmen, gyşyna bolsa pagtaly don geýerdi, biline ak biz guşak guşanardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Pökgen ýasy gaýyş guşagyny guşandy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)