guşçulyk

Oba hojalygynyň öý guşlaryny ösdürip köpeltmeklik bilen meşgul bolýan bir pudagy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem guşçulyk - guşçulygy.