guçmak işlik

Bagryňa basmak, gujagyňa gysmak, gujaklamak.

  • Üzüm aram tapyp, uzadyp golun, Gaýtadan gol salyp guçdy serwini. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem guçmak - guçdum, guçduň, guçupdyr.