gozak

Tara çukury, taranyň aşagyndaky aýak sokulyp oturylýan çukur.

  • Hanha agzyň açyp ýatyr dursun pahyryň gozagy. (Çary Aşyr, Poemalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gozak - gozagy.


Duş gelýän formalary
  • gozaga
  • gozagy
  • gozagyň
  • gozagyňdan
  • gozakdan