gowurmak go‧wur‧mak 1 işlik

 1. Azajyk suw guýup, ýaga daglap bişirmek.

  • Bir owlagy hem gowur-da öňünde goý. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Aýsoltan -- sen tüwüsini arassalaýyn, men etini gowraýyn -- diýesi geldi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 2. seret gysmak

  • Olary deňsizlik gysyp gowurýardy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem gowurmak - gowrar, gowrupdyr.

gowurmak go‧wur‧mak 2 işlik

Ýüp ýa-da ýüplük bilen büzmek, daraltmak (çaryk, telpek we ş. m. hakynda).

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem gowurmak - gowrar, gowrupdyr.


Duş gelýän formalary
 • gowranam
 • gowrardylar
 • gowraýyn
 • gowrup
 • gowurdy
 • gowurdylar
 • gowurdym
 • gowurma
 • gowurma-da
 • gowurmaga
 • gowurmagy
 • gowurmak
 • gowurmalaryndan
 • gowurmaly
 • gowurman
 • gowurmany
 • gowurmanyň
 • gowurmasy
 • gowurmasyna
 • gowurmasyndan
 • gowurmasyny
 • gowurmasynyň
 • gowurmazmy
 • gowursaň
 • gowurýardy
 • gowurýardylar
 • gowurýarlar