gowuşgunsyzlyk go‧wuş‧gun‧syz‧lyk

Gowuşgynsyz halda bolmaklyk.

  • Biz bolsa Bakyýew ýaly ferma müdüriniň gowuşgynsyzlygy zerarly öz malymyzy har edýäris. (Kolhoz günleri)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gowuşgunsyzlyk - gowuşgunsyzlygy.