gowrulmak gow‧rul‧mak işlik

Dogralan et ýagda daglanyp bişmek, bişip ýa çykmak.

 • Ýanýan ýagyň, gowrulýan etiň ysy tamdyra bişýän çöregiň ysy bilen goşulyp burugsaýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • gowrulan
 • gowrulanda
 • gowrulandan
 • gowruldy
 • gowrulmadyk
 • gowrulmagy
 • gowrulmak
 • gowrulyp
 • gowrulýan
 • gowrulýar