gowşamak gow‧şa‧mak işlik

 1. Berkligi peselmek, pugtalygy aýrylmak.

  • Petlä urlan çüý gowşapdyr.

 2. Göçme manyda Ýatyşmak, peselmek, köşeşmek, maýlamak.

  • Güýçli ýel kem-kemden gowşady.

  • Howa birneme gowşady.

 3. Depgini peselmek, ýaramazlanmak.

  • Işiň gidişiniň gowşamagyna ýol bermek bolmaz.


Duş gelýän formalary
 • gowşady
 • gowşady-da
 • gowşadym
 • gowşadyň
 • gowşajak
 • gowşama
 • gowşamady
 • gowşamagy
 • gowşamagyna
 • gowşamagyndan
 • gowşamagyny
 • gowşamagynyň
 • gowşamagyň
 • gowşamak
 • gowşamaklygy
 • gowşamaklygyň
 • gowşamaklyk
 • gowşamalar
 • gowşamalydygyny
 • gowşaman
 • gowşamandy
 • gowşamandyr
 • gowşamanyň
 • gowşamasa
 • gowşamasy
 • gowşamasyny
 • gowşamaz
 • gowşamazlygy
 • gowşamazlygyna
 • gowşamaýan
 • gowşamaýar
 • gowşamaýardy
 • gowşan
 • gowşanda
 • gowşandan
 • gowşandygy
 • gowşandygyna
 • gowşandygyny
 • gowşandyr
 • gowşanlaryndan
 • gowşanlaryň
 • gowşanlygy
 • gowşanok
 • gowşansoň
 • gowşany
 • gowşanyny
 • gowşanyň
 • gowşap
 • gowşapdy
 • gowşapdyr
 • gowşar
 • gowşardy
 • gowşarly
 • gowşasa
 • gowşaýan
 • gowşaýandygy
 • gowşaýandygyna
 • gowşaýandygyny
 • gowşaýança
 • gowşaýar
 • gowşaýardy
 • gowşaýarlar
 • gowşaýaryn