gowşaklyk gow‧şak‧lyk

 1. Berk dällik, pugta dällik.

 2. Dogumsyzlyk, emelsizlik, lellimlik.

  • Aşyr özünde bir hili gowşaklyk syzdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Töwerek çemende güllerde gözler, Gowşaklyk ýaraşmaz oňa hergizler.

 3. Güýçli dällik, kuwwatly dällik, peslik, ýarawsyzlyk.

  • Gyzgynym artyp, bir hili gowşaklyk peýda boldy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gowşaklyk - gowşaklygy.


Duş gelýän formalary
 • gowşaklyga
 • gowşaklygy
 • gowşaklygy-da
 • gowşaklygymyzy
 • gowşaklygyna
 • gowşaklygynda
 • gowşaklygyndan
 • gowşaklygyny
 • gowşaklygynyň
 • gowşaklygyň
 • gowşaklykdan
 • gowşaklyklar
 • gowşaklyklary
 • gowşaklyklaryndan
 • gowşaklyklaryny