gorulmak işlik

Aşaklyga süýşüp dökülmek, guýulmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem gorulmak - gorlar, gorlupdyr.

içiň gorulmak

seret

  • Ol haçan içi gorlanda soň gaýdyp gelýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)