gorulmak işlik

Aşaklyga süýşüp dökülmek, guýulmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem gorulmak - gorlar, gorlupdyr.

içiň gorulmak

seret

 • Ol haçan içi gorlanda soň gaýdyp gelýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • gorlar
 • gorlara
 • gorlardan
 • gorlary
 • gorlarymyzdan
 • gorlarymyzy
 • gorlaryna
 • gorlaryndan
 • gorlaryny
 • gorlupdy
 • gorlupdyr
 • goruldy