gorsuldatmak işlik

Gorsuldyly ses çykarmak, gorsuldyly seslendirmek.

  • Iwan orlan otlaryň üstünden äpet ädemini gorsuldadyp, howuz taýa ylgaýardy. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gorsuldatmak - gorsuldadýar, gorsuldadar, gorsuldadypdyr.


Duş gelýän formalary
  • gorsuldadyp