gorsuldak

Uly aýakgaply gars-gors edip ýöremek gorsuldyly ses çykarmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gorsuldak - gorsuldagy.

gorsuldap ýörmek

Göçme manyda Hondan bärsi bolup ýöremek, gopbamsyramak.

  • Gorsuldan bolup ýörmek.