gorsanmak işlik

[go:rsanmak]

  1. Özüň üçin otda, gorda gorsap zat bişirinmek, kösenmek.

  2. O-da köze düşmek, dek durman, oňa-muňa kakynjyramak.

    • Adamlara azar berip gorsanyp oturma!