gorsamak işlik

[go:rsamak]

  1. Ölçermek, dörjemek, gorjamak.

    • Ýanyp duran ody gorsamak.

  2. Mekgejöweni we ş. m ownuk közli külüň içine gömüp bişirmek.

    • Oda mekgejöwen gorsamak.

ot gorsamak

seret ot 2